De onderhandeling

Stap 5

De onderhandeling

Als je een woning koopt en je gaat met de verkoper in onderhandeling, doe je dat niet alleen over de prijs. Je onderhandelt ook over de opleverdatum, de roerende zaken en de ontbindende voorwaarden.

Roerende zaken

Als je een woning bezichtigt, is deze vaak nog bewoond en ingericht. Hoe leuk de inrichting ook is, de meeste mensen weten dat die stijlvolle bank en die mooie tafel niet bij de koop zijn inbegrepen. Maar wat hoort er eigenlijk wél bij het huis?

Bij de verkoop van een woning wordt onderscheid gemaakt tussen de onroerende zaak en de roerende zaken. Spreek je verder niets af, dan koop je alleen de onroerende zaak. In de model koopovereenkomst wordt dit omschreven als ‘het eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden’ (bijvoorbeeld een carport of schuur).

Roerende zaken zijn spullen zoals een bank, kast of spiegel. Roerende zaken vallen niet onder de koop. Het is echter niet altijd duidelijk of iets roerend is of onderdeel is of is geworden van de onroerende zaak. Neem bijvoorbeeld een kast. Een losse kledingkast zal over het algemeen door iedereen als roerend bestempeld worden. Maar wat als er sprake is van een losse kast, maar dan speciaal op maat gemaakt in een nis?

Daar zit een moeilijk punt. Wat precies een roerende zaak is en wat onderdeel is van de onroerende zaak heeft al vele discussies opgeleverd. Het juridische onderscheid hierin is zelfs voor juristen vaak lastig.

Om onduidelijkheid achteraf te voorkomen is het van belang om duidelijke afspraken te maken door middel van een zogenoemde ‘lijst van zaken’. Hierin wordt aangegeven welke zaken in het huis achterblijven, welke met verkopers meegaan en welke zaken overgenomen kunnen worden.

Ontbindende voorwaarden

Financiering rondkrijgen

Wanneer je een bod uitbrengt weet je misschien nog niet of je de financiering rond kunt krijgen. Of heb je nog onvoldoende zicht op de technische staat van het huis. Met ontbindende voorwaarden voorkom je dat je vastzit aan de koop van het huis wanneer er onverwachte situaties ontstaan. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn:

  • Financieringsvoorbehoud
  • Bouwkundige keuring

Ontbindende voorwaarden

Afzien van de koop

De ontbindende voorwaarden bepaal je vóórdat je het eerste bod uitbrengt. Wanneer de datum voor de ontbindende voorwaarden verstreken zijn en je dan toch nog afziet van de koop van het huis, betaal je een boete aan de verkoper. Die boete bedraagt meestal 10% van de totale koopsom, plus eventuele aanvullende schadevergoeding.

Bieden op een huis

Na het bepalen van de strategie, het bod en de (ontbindende) voorwaarden, breng je een bod uit bij de verkopende partij. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt het voorstel schriftelijk uitbrengen, per e-mail, telefonisch of in sommige gevallen via het online systeem MOVE van de verkopende makelaar.

Is onderhandelen niet jouw sterkte kant? Dan is het verstandig om dit proces uit handen te geven.

Onderhandelen

Na het uitbrengen van het openingsbod is het afwachten. Je bent namelijk pas officieel in onderhandeling als de verkoper een tegenbod uitbrengt, of als de verkoper expliciet meldt dat jullie in onderhandeling zijn. Houd er rekening mee dat er meerdere onderhandelingen kunnen lopen. Dus ook als je al in onderhandeling bent, kan iemand anders ook een bod uitbrengen. De verkopende makelaar zal het melden als er meerdere onderhandelingen lopen.

De verkoper is niet verplicht om zijn woning aan je te verkopen wanneer je de vraagprijs geboden hebt. De verkoper mag besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is.

Op dat moment kan de verkoper – in overleg met zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigingen in bijvoorbeeld een inschrijving. Bij een inschrijving krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De verkoper dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.