De overdracht

Stap 7

De overdracht

De ondertekende koopovereenkomst en alle relevante stukken gaan samen met een kopie van je identiteitsbewijs naar de notaris. Zodra de notaris de koopovereenkomst heeft ontvangen, stelt hij een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering.

Een aantal dagen voor de levering krijg je van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening. Controleer goed of alle gegevens kloppen. Ook controleren wij de conceptakte. Houd er rekening mee dat de koper het recht heeft vóór de levering de woning te inspecteren om te zien of deze nog in de afgesproken staat is.

Op de dag van levering gaan wij met je naar de notaris. Op het tijdstip dat is afgesproken betaalt de koper de koopsom en, als dat van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die je achterlaat. De notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten. Daarnaast regelt hij de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op het huis en de betaling van de rekening aan ons. Het saldo dat overblijft maakt de notaris over op je rekening.

Vervolgens teken je de akte van levering. Officieel ben je geen
eigenaar meer van je huis, wanneer je de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven bij het Kadaster. Op dat moment kun je de brandverzekering opzeggen. Het geld ontvang je nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster. Dit is meestal één werkdag na levering.